Pod takim tytułem miała miejsce pogadanka psychologa mgr Mariusza Wielgusa do rodziców klas pierwszych podczas zebrania wywiadowczego dnia 22 kwietnia 2022 roku.
Pan psycholog poruszył tematykę dotyczącą podejmowania decyzji co do dalszej drogi edukacyjnej czy zawodowej młodego człowieka, podając różne aspekty, które wpływają na wybór zawodu.

Zaakcentował przy tym fakt, by nie narzucać dzieciom woli rodziców. Zwrócił uwagę na czynniki

utrudniające wybór zawodu (np. marnowanie czasu przez nastolatków) oraz skłonił przy tym uwagę rodziców na takie kwestie jak zainteresowania, uzdolnienia, osobowość, rynek pracy, stan zdrowia czy wyznawane wartości, które to mają wpływ pierwszorzędny przy dokonywaniu wyborów zawodowych.
Ponadto pan psycholog podał czynniki wspomagające nastolatka przy wyborze zawodu, jak obserwacja, zajęcia pozalekcyjne, pomoc w odkrywaniu mocnych i słabych stron, zgłębianie rynku pracy oraz motywowanie dziecka do codziennych obowiązków (bo w przyszłości rynek pracy będzie stawiał wymagania, którym trzeba będzie sprostać).
Pogadanka wpisuje się w działania wpływające na bezpieczeństwo uczniów w kwestii podnoszenia świadomości rodziców i ich wpływu na bezpieczną przyszłość własnych dzieci w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 2021/2022.

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top