Sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.