Dnia 10 października 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych w Brniu nastąpiło uroczyste przekazanie przedłużenia Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na ręce Pana Dyrektora Jarosława Boryczki przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Pana st. asp. Witolda Łopatę oraz Pana mł. asp. Pawła Kantora.

Certyfikat został przyznany przez Małopolską Komendę Policji w Krakowie na okres 5 lat. Koordynatorami projektu były Panie: mgr inż. Agata Dziedzic – Stolińska oraz mgr Joanna Janus.

Dyrekcja szkoły wraz z koordynatorami, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim pragnie serdecznie podziękować partnerom Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole, którzy przyczynili się do uzyskania certyfikatu dla szkoły:

Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,

Starostwu Powiatowemu w Dąbrowie Tarnowskiej,

Urzędowi Gminy w Oleśnie,

Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie,

Sołectwu Breń,

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,

Zarządowi Drogowemu w Dąbrowie Tarnowskiej,

Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnowie,

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie,

Stowarzyszeniu Klubu Amazonek w Tarnowie,

Stowarzyszeniu Maltańskiej Służby Medycznej w Tarnowie,

Niepublicznemu Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Kupieninie.

Dzięki Państwa profesjonalizmowi, przychylności oraz otwartości w dzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie promowania działań służących podniesieniu bezpieczeństwa naszej placówki, możemy się poszczycić jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie Certyfikatem Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.