PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

Pani Mariola Guła

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

Pan Łukasz Bzduła

SEKRETARZ

Pani Justyna Panek

SKARBNIK

Pani Anna Sępek