KALENDARZ ROCZNY PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY   2023/2024

DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 4 września 2023r.

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-IV technikum i szkoły branżowej I stopnia – 21 czerwca 2023r. (piątek)

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas programowo najwyższych technikum   –   26 kwietnia 2024r. (piątek)

Terminy  ferii i przerw świątecznych:

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia – 31 grudnia 2023r. (sobota – niedziela)

Nowy Rok – 1 stycznia 2024r. (poniedziałek)

Ferie zimowe – 12 – 25 lutego 2024r.

Zakończenie I półrocza dla klasy V technikum 22 .12.2023r. (piątek)

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r. (czwartek – wtorek)

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Święta państwowe i kościelne:

1 listopada 2023r. (środa) Wszystkich Świętych

11 listopada 2023r. (sobota)  Święto Odzyskania  Niepodległości

6 stycznia 2024r. (sobota) Trzech Króli

1 maja 2024r. (środa) Święto Pracy

3 maja 2024r. (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja   30 maja 2024r. (czwartek) Boże Ciało

Dzień Edukacji Narodowej:

14 października 2023r. (sobota) – akademia 06 październik 2023 r. ( piątek)

Święta Patrona Szkoły:

6 grudnia 2023 r. (środa)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

We wszystkich klasach technikum:

 

1.              Styczeń 2024 r. – ( 2 dni między 9 – 20 stycznia) egzamin pisemny i praktyczny z kwalifikacji

w zawodzie)

2.           2 maja 2024 r. – (czwartek)

3.           6 maja 2024r. (poniedziałek) – po weekendzie majowym

4.           7 maja 2024 r. – (wtorek) egzamin maturalny

5.           8 maja 2024r. – (środa) egzamin maturalny

6.           9 maja 2024 r. – (czwartek) egzamin maturalny

7.           31 maja 2024 r. – (piątek) po Święcie Bożego Ciała

8.           Czerwiec 2024 r. – (1 dzień między 3- 15 czerwca) egzamin pisemny i praktyczny z kwalifikacji w zawodzie

9.  20 Czerwiec 2024 r. – (1 dzień przed zakończeniem roku szkolnego – dzień wewnętrzny)

Razem 10 dni

Klasa I branżowa szkoła I stopnia

1.           8 maja 2024 r. – (środa ) egzamin maturalny

2.           9 maja 2024 r. – (czwartek) egzamin maturalny

3.           31 maja 2024r. – (piątek) po Święcie Bożego Ciała

4.           Styczeń 2024 r. – (2 dni 9-20 stycznia) egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

5.           Czerwiec 2024 r. – (jeden dzień 3-15 czerwiec) egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

Razem 6 dni

Klasa II branżowa szkoła I stopnia

1.           6 maja 2024 r. – (poniedziałek ) egzamin maturalny – dzień przed

2.           7 maja 2024 r. – (wtorek) egzamin maturalny

3.           8 maja 2024 r. – (środa) egzamin maturalny

4.           Styczeń 2024 – (2 dni między 9-20 stycznia) egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

5.           Czerwiec 2024 r. – (jeden dzień 3 – 15 czerwiec) egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

Razem 6 dni

Klasa III branżowa szkoła I stopnia

1.           9 maja 2024 r. – (czwartek) egzamin maturalny

2.           31 maja 2024 r. – (piątek) po Święcie Bożego Ciała

3.           Styczeń 2024 r. – (2 dni 9 – 20 stycznia) egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie

4.           Czerwiec 2024 r. – (jeden dzień 3 – 15 czerwca) egzamin pisemny kwalifikacji w zawodzie

5.           20 Czerwiec 2024 r. – (1 dzień przed zakończeniem roku szkolnego- dzień wewnętrzny)

Razem 6 dni

System oceniania w szkole

Terminy wystawiania ocen przewidywanych

13 grudnia 2023 r. klasa V TB/AK (przedmioty zawodowe)

10 kwietnia 2024 r. klasa V TB/TAK

6 czerwca 2024r. klasy I – IV technikum i kl. 1, 2 i 3 BSz

Terminy wystawiania ocen klasyfikacyjnych

18 grudnia oceny klasyfikacyjne kl. V technikum

05 luty  2024 r. klasy I – IV technikum i kl. I. II, III BSz

18 kwietnia 2024 r. klasa V TB/TAK

14 czerwca 2024 r. kl. I – IV technikum i kl. I, II, III BSz

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

21 grudnia 2023r. – Rada Klasyfikacyjna kl. V technikum.

07 luty  2024 r. – Rada Klasyfikacyjna kl. I – IV technikum oraz kl. I – III BSz

23 kwietnia 2024r. – Rada Klasyfikacyjna kl. V technikum

17 czerwca 2024r. – Rada Klasyfikacyjna kl. I – IV oraz kl. 1, 2 i 3  BSz

Wywiadówki

14 września 2023 r. wszystkie klasy .

16 listopada 2023 r. wszystkie klasy .

14 grudnia 2023 r. klasa V technikum

08 luty 2024 r. klasy I – IV technikum i klasy I – III BSZ .

11 kwietnia 2024 r. wszystkie klasy

6 czerwca 2024 r. klasy I – IV technikum i klasy I – III BSZ