Dyrektor szkoły

mgr Jarosław Boryczka

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Alicja Krakowska