Nauczyciele Zespołu Szkół w Brniu

 • mgr inż. Alicja Krakowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Katarzyna Chyc-Gazdeczka – nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr inż. Agata Dziedzic – Stolińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Barbara Grzebieniowska – nauczyciel języka polskiego
 • mgr  Marcin Kapuściak – nauczyciel matematyki i informatyki
 • lic. Bogdan Kowal – nauczyciel – instruktor nauki jazdy, przedmioty zawodowe
 • mgr Beata Kuchta – nauczyciel języka polskiego
 • mgr Teresa Domańska – nauczyciel przysposobienia obronnego
 • mgr Iwona Świerczek – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Beata Sarat-Kijowska- nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Krzysztof Kozaczka – nauczyciel historii i WOS
 • ks. mgr Jacek Sarota – nauczyciel religii
 • mgr Mirosław Panek –  nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Anna Mazur – Pływacz – nauczyciel biologii i geografii
 • mgr inż. Katarzyna Matusik-Kapuściak – nauczyciel przedmiotów zawodowych, bibliotekarz
 • mgr inż. Małgorzata Piątek-Chmura – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Barbara Ramocka – nauczyciel chemii
 • mgr Małgorzata Woziwoda – nauczyciel fizyki
 • mgr Mateusz Franczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Joanna Janus – pedagog szkolny
 • mgr Wiktoria Banaś – psycholog szkolny
 • mgr Olga Wojakowicz-Boryczka – doradca zawodowy
 • mgr Jolanta Rzeźniewska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
 • mgr Monika Szczepańska – nauczyciel plastyki
 • mgr inż. Piotr Nowak – nauczyciel przedmiotów zawodowych