Data wpisu: 17.11.2023
Zdjęcie do wpisu Konferencja na temat profilaktyki przemocy dla uczniów ZS w Brniu

GALERIA ZDJĘĆ 

Dnia 17 listopada 2023 roku, uczniowie naszej szkoły (klasy: I BSz, I TR, II TAKTB, III TAK, IV TAKTB, V TAKTB) zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie na konferencję pn.: „PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY”. Konferencję poprowadziła dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób doznających Przemocy Domowej w Tarnowie, pani Ewelina Lasko.

Tematem przewodnim konferencji była przemoc, kryzys, osoba doświadczająca traumy. Pani prelegent zwróciła uwagę na mity dotyczące przemocy (np., że przemoc dotyczy tylko marginesu społecznego). Wskazała, że przemoc wobec bliskich w rodzinie jest przestępstwem. Że nie trzeba mieć obrażeń, żeby doświadczyć przemocy (przemoc psychiczna niejednokrotnie jest o wiele gorsza) oraz uzależnienie osób stosujących przemoc nie zwalnia ich od odpowiedzialności za czyny związane z przemocą).

Pani dyrektor przypomniała również o zjawisku przemocy w relacjach rówieśniczych; zwróciła uwagę na to, że w chwili obecnej dziecko, które jest świadkiem przemocy w rodzinie, jest równocześnie osobą doznającą tejże przemocy. Ponadto pani dyrektor wymieniła rodzaje przemocy, gdzie szczególną uwagę zwróciła na zjawisko „bez słów i kontaktu fizycznego” – rodzaj przemocy, którego przejawem są wrogie miny czy izolowanie.

Ponadto uczniowie dowiedzieli się, gdzie mogą szukać pomocy oni sami czy też osoby bliskie, znajomi w związku z doświadczanym kryzysem czy przemocą, zarówno na terenie powiatu dąbrowskiego jak również w niedalekim Tarnowie. Pani dyrektora przypomniała młodzieży numer telefonu zaufania: 116 111.

Konferencja odbyła się przy współpracy dyrektorów: pani Anny Kmiecik – Czupryny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz pani Małgorzaty Morawiec z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. W konferencji wzięli również udział pracownicy ww. ośrodków, nauczyciele ZS w Brniu oraz dyrektor ZS w Brniu pan Jarosław Boryczka.

Po skończonej konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na wystawę fotografii pn.: „PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY” oraz do pamiątkowego zdjęcia.

Konferencja wpisuje się w działania profilaktyczne szkoły związane z przemocą, zawarte szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, przygotowanym do realizacji w roku szkolnym 2023/2024.