Data wpisu: 01.12.2023
Zdjęcie do wpisu Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia

GALERIA ZDJĘĆ

W dniach 27 – 30 listopada 2023 roku w ZS w Brniu odbył się Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia. Zamysłem tej akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z profilaktyką zdrowotną poprzez warsztaty profilaktyczne  oraz angażowanie się uczniów w działalność sportową w celu ograniczenia ryzyka sięgania przez uczniów po substancje psychoaktywne oraz w celu zdobywania umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

W klasach: I TR, I SzB, II TAKTB i II SzB zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego mgr Joannę Janus warsztaty profilaktyczne obrazujące mechanizmy, fazy uzależniania się od substancji lub czynności pn. „W sieci zaprzeczeń – postrzeganie rzeczywistości przez osobę uzależnioną”. Nauczyciel biologii, pani Anna Mazur – Pływacz zrealizowała w klasie I TR zajęcia dotyczące profilaktyki wad cewy nerwowej, zaś pan Mirosław Panek zorganizował rozgrywki tenisa stołowego, w których wzięło udział 27 uczniów szkoły; laureatami miejsc pierwszych zostali: Natalia Zawada (III TAK) wśród dziewcząt oraz Dawi Łata (V TB) wśród chłopców. II miejsca zajęli: Karolina Sikora (III SzB) wśród dziewcząt i Filip Wajdowicz (II TB) wśród chłopców. Z kolei III miejsce uzyskali: Aleksandra Mosio (III SzB) wśród dziewcząt i Norbert Łysik (IV TAK) wśród chłopców.
Ponadto dla uczniów klasy V TAKTB wygłoszona została pogadanka przez panią pielęgniarkę Renatę Foder na temat profilaktyki zachorowań na WZW. Oprócz tego, pani pielęgniarka przygotowała i przeprowadziła pogadankę do wszystkich uczennic z poszczególnych klas na temat samobadania piersi w ramach profilaktyki raka piersi, wykorzystując do tego specjalny fantom piersi z guzkami, który umożliwiał uczennicom wykonanie badania w celu wychwycenia zmian nowotworach palpacyjnie. Również pani pielęgniarka zaprezentowała uczennicom model ukazujący rozwój raka szyjki macicy omawiając przy tym rolę HPV w rozwoju raka szyjki macicy, badań cytologicznych, testów na HPV oraz szczepień chroniących przed HPV.
W trakcie Tygodnia Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia uczniowie szkoły mieli również sposobność zmierzyć swoje ciśnienie krwi.

Działania podejmowane w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia wpisują się w profilaktykę zachowań destrukcyjnych, ryzykownych, którą zawarto w programie wychowawczo – profilaktycznym, przygotowanym do realizacji w bieżącym roku szkolnym.